KANCELARIE PRAWNE

DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM

Nasz zespół składa się z radców prawnych oraz aplikantów z wieloletnim doświadczeniem. Dla kompleksowego załatwiania spraw, współpracujemy z adwokatami, doradcami podatkowymi, notariuszami, komornikami, rzeczoznawcami majątkowymi i księgowymi.

TAJEMNICA ZAWODOWA - ZAUFANIE

Powierzane nam sprawy objęte są tajemnicą zawodową oraz przyjmowane dopiero po rozważeniu ewentualnego konfliktu interesów. Pozwala to na pełne poświęcenie każdej sprawie oraz zbudowanie relacji pełnego zaufania z Klientem.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy, poszukując alternatywnych, często niekonwencjonalnych rozwiązań, tak, by najpełniej zabezpieczyć interesy Klienta.

WYNAGRODZENIE

Oferujemy elastyczne metody wynagradzania za prowadzone sprawy. Możliwe jest częściowe uzależnienie zapłaty od sukcesu oraz rozłożenie na raty.

W CZYM POMOŻEMY

PRZEDSIĘBIORCY 60%
 • kompleksowa reprezentacja przed sądami i organami
 • pisanie oraz opiniowanie umów
 • pomoc prawna przy negocjacjach handlowych
 • wydawanie opinii prawnych 
 • doradztwo podatkowe
 • audyty działania przedsiębiorcy, w tym RODO i BDO
 • prawo pracy (w tym tworzenie regulaminów, zwolnienia grupowe i związki zawodowe)
 • prawo internetu 
 • doradztwo prawne na rzecz podmiotów publicznych w tym spółek Skarbu Państwa
 • reprezentacja przed KRS
 • organizowanie zgromadzeń
 • obsługa organów
 • tworzenie projektów uchwał, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych
 •  obniżenie/podwyższenie kapitału w tym emisje akcji 
 • fuzje, przejęcia, przekształcenia
 • spory między wspólnikami
 • sprawy dot. uchylenia oraz stwierdzenia nieważności uchwał
 • rozwiązanie oraz likwidacja podmiotów
 • obsługa upadłości oraz postępowań restrukturyzacyjnych
 • pozwy oraz obrona obrona przed odpowiedzialnością Członków Zarządu za zobowiązania Spółek 
 • doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prawnej (w tym doradztwo podatkowe)
 • spółki jawne
 • spółki partnerskie
 • spółki komandytowe 
 • spółki komandytowo – akcyjne 
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjne
 • stowarzyszenia i fundacje
 • negocjacje z dłużnikiem
 • sporządzenie bezpiecznej ugody
 • przeprowadzenie postępowania sądowego
 • przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego
 • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika
 • postępowania dot. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w organach spółek przez dłużnika
 • postępowania karne przeciwko dłużnikom
 • wstępna weryfikacja
 • sporządzanie wniosków (patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne)
 • reprezentacja przed Urzędem Patentowym
 • postępowania sporne
 • umowy o roboty budowlane
 • umowy z podwykonawcami
 • obsługa zamówień publicznych
 • pomoc prawna przy negocjacjach
 • odszkodowania za niewykonaną lub nienależycie wykonaną umowę
 • kary umowne
 • kompleksowe doradztwo prawne anglojęzyczne oraz niemieckojęzyczne
 • doradztwo w zakresie prawa niemieckiego w tym prawa podatkowego
 • prawo międzynarodowe i transgraniczne
 • tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce oraz Niemczech
 • sformalizowanie nabycia przez cudzoziemców nieruchomości w Polsce oraz w Niemczech
 • legalizacja pobytu w Polsce oraz Niemczech
 • legalizacja pracy w Polsce oraz Niemczech
 • windykacja w Polsce oraz Niemczech
OS. FIZYCZNE 40%
 • reprezentacja przed sądami w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych
 • reprezentacja przed komornikiem
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • reprezentacja przed organami ścigania
 • rozwody
 • alimenty
 • kontakty z dziećmi
 • władza rodzicielska
 • podziały majątku
 • sprawy o zachowek
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • wypadki komunikacyjne
 • błędy medyczne
 • śmierć osoby bliskiej
 • za wypadek przy pracy
 • zniszczenie mienia
 • naruszenie dóbr osobistych
 • niesłuszne pozbawienie wolności
 • inne z ubezpieczenia OC 
 • ocena umowy w tym klauzul abuzywnych
 • wycena roszczenia przez współpracującego z Kancelarią finansistę
 • sporządzenie oraz złożenie skutecznego pozwu 
 • reprezentacja przed sądem
 • zniesienie współwłasności
 • wyodrębnienie lokalu
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie
 • najem w tym najem okazjonalny
 • immisje
 • przywrócenie posiadania
 • służebności (np. przesyłu, drogi koniecznej)
 • kompleksowa pomoc prawna i podatkowa przy sprzedaży oraz nabyciu nieruchomości 
 
 • ocena zasadności upadłości konsumenckiej i przedstawienie alternatywnych rozwiązań
 • sporządzenie skutecznego wniosku
 • reprezentacja przed sądem
 • reprezentacja przed syndykiem
 • ochrona przed agresywną windykacją
 • negocjacje z wierzycielami
 • reprezentacja pracownika przed pracodawcą oraz sądem pracy
 • wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy
 • sprawy dot. bezprawnego rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 • zwolnienia grupowe
 • ocena postanowień umowy o pracę
 • zakaz konkurencji
 • powierzenie mienia
 • sprawy związków zawodowych
 • sprawy dot. nierównego traktowania
 • mobbing
 • obrona przed roszczeniami pracodawcy
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym
 • występowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego
 • prywatne akty oskarżenia
 • powództwa adhezyjne
 • wnioski o naprawienie szkody 
 • wnioski o wznowienie postępowania
 • wnioski o odroczenie, przerwę w karze, o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Nasi prawnicy współtworzą również zespół Kancelarii Polsko – Niemieckich. Znajomość prawa Niemieckiego, w tym prawa podatkowego, a także języka niemieckiego, pozwala nam świadczyć pomoc Polakom, którzy mają interesy w Niemczech oraz Niemcom, którzy mają interesy w Polsce.

Po więcej informacji zapraszamy na www.l-advisers.com 

ZESPÓŁ

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku od 2014r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, studiował także prawo w Niemczech na uniwersytecie Universität zu Köln. Praktyka zawodowa i zdobyte doświadczenie zawodowe gwarantują Klientom najwyższe standardy usług oraz indywidualne podejście w doradztwie prawnym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w trójmiejskich jak i niemieckich kancelariach prawnych w ekstraklasowym klubie piłkarskim oraz prowadząc własną praktykę zawodową. Prelegent wielukonferencji naukowych, a także autor licznych publikacji.

Doradztwo prawne świadczy przede wszystkich na rzecz podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, środowiska sportowego zarówno z Polski jak i z Niemiec.

Ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2009 roku świadczył usługi w Kancelariach Prawnych w Trójmieście, a od 2015 roku prowadzi własną Kancelarię Prawną. Jego praktyka skupia się na szeroko rozumianym doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców. Umiejętności nabyte dzięki długoletniej działalności jako Radca Prawny pozwalają na szybkie, skuteczne i kompleksowe rozwiązywanie problemów.

Specjalizuje się w obsłudze procesów sądowych, prawie handlowym, gospodarczym, upadłościowym, prawie pracy, sprawach odszkodowawczych i windykacyjnych.

Włada biegle językiem angielskim. W ramach osobistych zainteresowań, prowadzi dodatkowo sprawy rodzinne i spadkowe dla osób fizycznych.

Adwokat niemiecki (Rechtsanwalt) Radosław Michał Suchy, LL.M. specjalizuje się w polsko-niemieckim obrocie gospodarczym; w prawie spółek; w prawie rynków kapitałowych

 • » prace/staże/współprace w różnych międzynarodowych kancelariach prawnych
 • » studia prawnicze na Freie Universität Berlin oraz ukończona aplikacja prawnicza w Kammegericht Berlin
 • » absolwent 2-letniej Szkoły Polskiego Prawa Gospodarczego przy Uniwersytecie Humboldta w Berlinie
 • » stypendysta DAAD oraz absolwent rocznego programu LL.M. „Polskie prawo gospodarcze dla zagranicznych prawników” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
 •  

Radosław M. Suchy jest współwłaścicielem serwisu gpwatak.pl: serwisu zajmującego się głównie analizą finansową i techniczną spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz prawem rynków kapitałowych (między innymi obowiązkami informacyjnymi emitentów)

Radosław M. Suchy stawia przede wszystkim na profesjonalizm i zadowolenie klientów.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Wysłanie wiadomości jest równoznaczne z akceptacją zasad i warunków przetwarzania Państwa danych osobowych, co jest niezbędne do odczytania wiadomości i udzielenia na nią odpowiedzi. Więcej informacji tutaj.

Kancelarie Radców Prawnych
ul. Jaśkowa Dolina 8/6
80-252 Gdańsk
biuro@l-advisers.pl 
tel. 507 090 928
tel. 691 61 9191

L-Advisers.pl 2020